วิธีการจองคิวเรียนขับรถ

  1. ตรวจสอบวันเวลาและช่วงเวลาเรียนที่ต้องการ โดยฝากข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์หรือ ตรวจสอบคิวเรียนหรือ โทร. 02-882-2278-9 097-0482999
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้ง วัน-เวลา ให้ท่านทราบ
  3. โอนเงินค่าจองคิว 2,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถยนต์ 1,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์
  4. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์

สมัครเรียนที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ กรุณาโอนเงินเข้าที่

  1. จัดส่งเอกสาร พร้อมใบโอนเงินมาที่ Line Id: ab2562 หรือ updadvance@gmail.com
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยัน วัน-เวลา เรียน/อบรม อีกครั้ง (กรณีโอนเงินหลัง1-2 วัน นับจากวันที่ทราบคิวจะต้องทำการตรวจสอบวัน-เวลาใหม่)

เงื่อนไขการจองคิวเรียนขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์

  1. เมื่อท่านได้รับคิวเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางมาเรียน ตามวันเวลาดังกล่าวได้ทันที ควรมาถึงก่อน 20 นาที
  2. กรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตาม วัน-เวลา ดังกล่าวได้จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน
  3. นักเรียนจะต้องมีชั่วโมงเรียน 100% ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ (เนื่องจากเป็นระบบเก็บชั่วโมงเรียนผ่านการสแกนนิ้วมือ)
  4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจองทุกกรณี หากผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตาม วัน - เวลาดังกล่าวได้(เนื่องจากทางโรงเรียนได้ล็อคตารางครูและรถไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
error: Content is protected !!