วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินจองคิวออนไลน์

กรุณาโอนเงินค่าจองคิว

2,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถยนต์

1,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์

500 บาท สำหรับหลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่

กรุณาโอนเงินเข้าที่

error: Content is protected !!