โรงเรียนสอนขับรถยนต์แอดวานซ์ ตอนการตรวจสอบก่อนการขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ แอดวานซ์ ตอนการตรวจสอบก่อนการขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถยนต์

ในบทเรียนนี้ ผู้ฝึกสอนขับรถยนต์จะสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสามารถตรวจสอบให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานก่อนที่จะนำรถออกไปขับ และสามารถตรวจสอบรถตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง

ผู้เรียนควรฝึกหัดทำซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย ผู้สอนจะเป็นผู้อธิบายขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจ

สอนขับรถการตรวจสอบก่อนการขับ แบ่งเป็น 3 จุดดังนี้
1. ภายนอกรถ
1.1 ภายนอกตัวรถตรวจถึงความเสียหายหรือการใช้งานไม่ได้ของรถและอุปกรณ์ของรถ
1.2 ยาง รวมถึง ยางอะไหล่ให้มีความดันลมที่เหมาะสม มีดอกยางเพียงพอ ไม่มีร่องรอยของความ
เสียหายจากแก้มยาง สำรวจวัตถุที่อาจติดที่ยางหรือดอกยางซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
1.3 น็อตล้อให้มีความแน่นและแข็งแรง
1.4 ไฟ ระบบไฟ เช่น ไฟต่ำ ไฟสูง ไฟเลี้ยว ไฟเบรก รวมถึงไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนมีสภาพใช้งานได้
1.5 กระจกบังลม กระจกและกระจกส่องด้านหลังและด้านข้างใสสะอาด
1.6 ใต้ท้องรถมีน้ำมันรั่วหรือไม่
2. ในบริเวณ
2.1 น้ำมันเครื่อง , มีการรั่วซึมหรือหมดสภาพหรือไม่
2.2 ระดับน้ำ รั่วซึมออกจากระบบหรือไม่
2.3 ที่ใส่น้ำล้างกระจก เติมให้เต็มเสมอ
2.4 แบตเตอรี่ น้ำแห้ง หรือหมดอายุ
2.5 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและน้ำมันอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2.6 สายพานพัดลมว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่ ตรวจสอบความตึงหย่อนของสายพาน

3. ภายในรถ
3.1 เครื่องมือต่าง ๆ ว่ายังคงใช้งานได้ต้องมีอย่างน้อยที่ถอดล้อ แม่แรงยกรถ
3.2 เบรกมืออยู่ในตำแหน่งที่ใส่ไว้
3.3 เกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
3.4 แตร
3.5 ที่ปัดน้ำฝนให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
3.6 การทำงานของเข็มขัดนิรภัยหรือความเสียหาย
3.7 การบังคับพวงมาลัยมีลักษณะผิดปกติหรือไม่
3.8 เบรกมือและเบรกเท้าให้ทำงานอย่างปกติ
การเตรียมความในห้องโดยสาร

ในบทนี้ ผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติในห้องโดยสารได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้สอนให้ปฏิบัติตามโดย การแสดงให้ผู้เรียนเข้าใจ

การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
1. เมื่อนั่งในรถต้องแน่ใจว่ามีการใส่เบรกมืออยู่
2. ตรวจสอบระดับเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
3. ปรับที่นั่ง กระจกและพวงมาลัยให้เหมาะสม
4. ตรวจสอบประตูปิดให้สนิท ห้ามล็อคประตู
5. ตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับให้พอเหมาะให้สามารถขับรถได้ดี และตรวจสอบผู้โดยสารด้วย
7. ตรวจแป้นคลัทช์ ต้องไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ดูลักษณะการจมของคลัทช์เมื่อทำงาน
8. หมุนสวิทช์สตาร์ทเครื่อง ดูสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ สตาร์ทเครื่องยนต์
9. ตรวจสอบว่าสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ดับหรือไม่
10. ตรวจสอบมาตรวัดต่าง ๆ
11. ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอแก่การเดินทางง
12. ผู้เรียนจะต้องฝึกหัดทำจนเป็นนิสัย