โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ | ตอนการหยุดรถ-การบังคับพวงมาลัย-การขับรถเลี้ยวเข้ามุม

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ | เรียนขับรถที่แอดวานซ์ ได้มากกว่าใบขับขี่แน่นอน

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่      สอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ |การหยุดรถ

ในบทนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ โดยผู้สอนขับรถยนต์ จะอธิบายและสาธิตการหยุดรถอย่างปลอดภัยและนุ่มนวลผู้เรียนจะต้องฝึกหัดและปฏิบัติจนเกิดเป็นความเคยชิน

การหยุดปกติ

 1. เลือกที่ปลอดภัยในการหยุด
 2. มองกระจก ให้สัญญาณการหยุดรถอย่างน้อย 3 วินาทีก่อนหยุดรถ
 3. เท้าขวาออกจากคันเร่งช้า ๆ และกดเบรกช้า และหยุดหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายในกรณีจอดรถข้างถนน
 4. ในระยะ 2-3 เมตร ก่อนหยุดรถให้เหยียบคลัทช์ด้วยเท้าซ้ายและเหยียบเบรกช้า ๆ ด้วยเท้าขวา
 5. เมื่อหยุดรถให้ใส่เบรกมือ
 6. ปลดเกียร์ว่างถ้าเป็นทางราบ ถ้าเป็นทางลาดชัน ให้ใช้เกียร์ 1 หรือทางลาดชันลงไปใช้เกียร์ถอยหลัง เมื่อดับเครื่อง
 7. ถอนเท้าออกจากเบรกและคลัทช์

หมายเหตุ  เบรกหน้ามีประสิทธิภาพในการเบรก 4 ล้อ แต่เบรกมือมีประสิทธิภาพใรการเบรกแค 2 ล้อหลัง

สอนขับรถพร้อมใบขับขี่ |การบังคับพวงมาลัย

ในบทนี้ผู้เรียนขับรถจะได้รับการฝึกบังคับพวงมาลัยได้อย่างถูกต้องและนุ่มนวลบนทางตรง,ทางโค้ง หรือไป
ในทิศทางที่ต้องการได้เป็นอย่างดี และโดยปราศจากอันตรายหรือรบกวนรถคันอื่น และต้องฝึกซ้ำ ๆ

ผู้ฝึกสอนต้องอธิบายและสาธิตให้ดูก่อน ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งขอมือให้จับอยู่ในเลข 10 และ 2 ของนาฬิกา อย่าจับแน่นเกินไปแต่ให้พร้อมเสมอในการ
  เคลื่อนไหว ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่จุดสูงสุด อย่าล็อกกรอบพวงมาลัย ให้มือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 2. เคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวลและไม่กระตุก
 3. มือทั้งสองจับอยู่ที่พวงมาลัยตลอดเวลา ยกเว้นการให้สัญญาณหรือการควบคุมรถ
 4. ผู้ฝึกสอนบางคนใช้ทฤษฎีการหมุนพวงมาลัยแบบสลับมือไขว้ เพื่อควบคุมพวงมาลัย บางคนใช้วิธีดันและดึง ทั้งสองทฤษฎีนำมาใช้กับผู้เรียนขับรถมีความสะดวกสบายที่สุดในการบังคับรถ
 5. ภายใต้การขับขี่ปกติมีแต่ละมือจะต้องอยู่ในด้านของตนเอง ไม่คร่อมไปอยู่ที่ตำแหน่ง 1 นาฬิกา
 6. ตำแหน่งที่นั่งต้องนั่งสบาย
 7. ไม่ควรหมุนพวงมาลัยในขณะรถอยู่กับที่ (เนื่องจากดอกยางและพวงมาลัยจะมีแรงดึงมากเกินไป)
 8. ควรรู้จักคุณสมบัติของพวงมาลัย
 9. ต้องมองไปข้างหน้าระยะไกลในเส้นทางที่จะเดินทางไม่มองเฉพาะแค่ระยะฝากระโปรงหน้ารถเท่านั้น

ข้อสังเกตในการหมุนพวงมาลัย

ผู้ขับขี่ควรวางมือบนพวงมาลัยในตำแหน่ง 10 – 2 นาฬิกา ในขณะขับปกติ ถ้ามือชิดเกินไปจะทำให้การควบคุมรถไม่ได้ผล

หลังจากเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะหมุนพวงมาลัยล้อหน้าคืนสู่ตำแหน่งเดิมในขณะที่มีการควบคุมพวงมาลัย

สอนขับรถยนต์ |การขับรถเลี้ยวเข้ามุม

ในบทนี้ผู้ขับขี่ต้องสามารถขับรถเข้ามุมอย่างนิ่มนวลและเงียบ และไม่เป็นการรบกวนผู้ขับขี่อื่น

โดยผู้ฝึกอบรมจะต้องแสดงให้เห็นในระหว่างฝึกว่าสามารถเคลื่อนรถได้อย่างปลอดภัยในการเข้ามุมโดยปราศจากการหยุดรถ รถกระตุกหรือรบกวนรถคันอื่น

ลำดับขั้นตอนของการขับรถเข้ามุมจะเหมือนกับบทที่ 4 การขับรถทางตรงย่อหน้าที่ 4 อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ ๆ ของข้อ 6 ในย่อหน้าที่ 4 จะต้องถูกนำไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนขับรถเข้ามุมได้

ข้อสังเกตในการหมุนพวงมาลัย

ผู้ขับขี่ควรวางมือบนพวงมาลัยในตำแหน่ง 10 – 2 นาฬิกา ในขณะขับปกติ ถ้ามือชิดเกินไปจะทำให้การควบคุมรถไม่ได้ผล

หลังจากเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะหมุนพวงมาลัยล้อหน้าคืนสู่ตำแหน่งเดิมในขณะที่มีการควบคุมพวงมาลัย