โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ 

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน   จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี    ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน    เราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ภาคเอกชน พร้อมทั้งสรรหาบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มาพัฒนาครูฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ    จนเป็นที่ยอมรับทั้งบุคคลที่ต้องการมาเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่   การพัฒนาทักษะการขับขี่    หลักสูตรขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ   เป็นต้น โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วมากกว่า 30 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   โดยทุกแห่งจะมีสนามฝึกสอนขับรถที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ทั้งหลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย

เน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่อาเซี่ยน

ดังนั้นผู้เรียนกับทางโรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์ จะไม่ใช่เพียงแค่ขับรถเป็น และสอบใบขับขี่ได้เท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของลูกหลานในสังคมไทยสืบไป

 

ใบขับขี่ไม่ได้มีไว้ขาย ถ้าอยากได้ต้องมาเรียน

ใบขับขี่ไม่ได้มีไว้ขาย