อบรมใบขับขี่ -5-ชั่วโมง

อบรมใบขับขี่

ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 - 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการ อบรมใบขับขี่ กับทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

หน้าสำนักงานขนส่งสวนผักเขตพื้นที่ 2 สวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รอบเช้า เวลา

08.00 น- 13.30 น.

 รอบบ่าย เวลา

10.30 น. - 16.00 น.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
(1ชั่วโมง 30 นาที) (2 ชั่วโมง) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) การขับรถอย่างปลอดภัย
(1 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
(30 นาที) (1 ชั่วโมง) การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
2.ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน) นำมาในวันอบรม เฉพาะผู้ที่ขอใหม่ หากไม่สะดวกติดต่อเจ้าที่ค่ะ ค่าใบรับรองแพทย์ 150 บาท รวมค่ามอเตอร์รับจ้างไปกลับคลีนิคค่ะ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
4.ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งพื้นที่ 2 สวนผักซอย 4)
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ ที่สวนผัก หน้าขนส่งพื้นที่ 2 จะเปิดให้บริการทุกวัน รอบเช้า 08.00น- 13.30 น. รอบบ่าย 10.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบข้อเขียนและปฏิบัติได้ที่ขนส่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ หน้าขนส่งสวนผัก เขตพื้นที่ 2

สถานที่อบรมอยู่หน้าขนส่งพื้นที่ 2 สวนผัก

สามารถดูการสอบจริงของขนส่งได้จากตึกที่อบรม...ว้าว

แผนที่การเดินทางมาสถานที่อบรมสวนผัก

สามารถดูการสอบจริงของขนส่งได้จากตึกที่อบรม...ว้าว

ห้องอบรมทฤษฎี 1-2 รองรับผู้เข้าอบรมได้กว่า 100 คน

แผนที่การเดินทางมาสถานที่อบรมสวนผัก