โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์กรุงเทพฯ

Slider

☑️ โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมใบชับขี่ กรุงเทพฯ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ที่โรงเรียนได้เลย

หลักสูตรสอนขับรถ

สอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 5,500 บาท

สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ราคา 1,000 บาท

อบรมใบขับบี่ 500 บาท อบรมต่อใบขับบี่ 200 บาท

ขับรถได้แล้ว แต่ยังไม่มีใบขับขี่ ราคา 4,500 บาท

มีใบขับขี่แล้ว แต่ขับรถไม่ได้ 10ช.ม. ราคา 4,500 บาท

รถบรรทุกพร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 6,000 บาท

  • หลักฐานการ
  • สมัครเรียน
  • วิธีการจองคิว
  • เรียนขับรถ
  • ตรวจสอบ
  • คิวเรียนขับรถ